Ons verhaal

Het verhaal van InTouw start bij PHHaastrecht in 2007 wanneer psycholoog Astrid van Jaarsveld de praktijk voor psychologische hulpverlening overneemt van een collega. Er is dan al direct veel vraag naar hulp, doordat er weinig aanbod is op dat gebied. Hierdoor werken er al snel meerdere psychologen. Het pand aan de Veerlaan in Haastrecht is na een half jaar te klein en het monumentale herenhuis in Oudewater, waar de directie van de Touwfabriek G. van der Lee tot dan toe zetelde, werd voor de psychologen de tweede praktijklocatie (mei 2008). Er volgden nog 2 nieuwe locaties; op verzoek van huisartsen in Medisch Centrum Hofplein in Montfoort (januari 2009) en Gezondheidscentrum Goverwelle in Gouda (juni 2009) werden de diensten uitgebreid. De bekendheid van de praktijk neemt toe door korte en pakkende advertenties die de praktijk tweewekelijks in de IJsselbode en Zenderstreeknieuws laat plaatsen. Hierdoor brokkelt het taboe rond psychologie verder af.

In augustus 2010 kwam Ad van Jaarsveld, tot dan toe een docent in het VMBO, als partner van Astrid, full-time in de praktijk als medepraktijkhouder, mede-eigenaar en manager. Als begin 2011 het team van psychologen is uitgegroeid tot een kleine twintig werknemers wordt het duidelijk dat de vergoeding voor psychologische hulpverlening door de bezuinigingen zal worden ingekrompen. Men besluit om de koers te wijzigen. Ten koste van prima psychologen, die door aangescherpte eisen van de zorgverzekeringsmaatschappijen niet over de juiste registratie beschikken, wordt de dienstverlening van de praktijk omgebogen.

Eind 2011 is een kernteam van psychologen aan het werk die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zoals gesteld door de zorgverzekeringsmaatschappijen. Met hulp van verschillende psychologen in opleiding wordt een lans gebroken voor correcte dossiervorming en verslaglegging. Er zijn dan al meer dan 5.000 mensen als cliënt bij PHHaastrecht geweest en ruim veertig huisartsen in de directe omgeving en in aangrenzende regio’s fungeren als vaste verwijzer. De praktijkvoering voldoet als één van de eerste psychologiepraktijken in Nederland aan het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de beroepsvereniging.

Het ‘zorgarrangement’ werd ontwikkeld om de stroom van aanmeldingen van nieuwe cliënten, die niet afnam, de baas te blijven en een snelle intake en behandeling te kunnen blijven bieden. Ook werd geïnvesteerd in openheid en duidelijkheid voor diezelfde cliënten, met het toesturen van het verslag dat bij de intake werd gemaakt, het behandelplan met het beoogde resultaat en de methoden waarmee de behandelaar die doelen denkt te kunnen halen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de cliënten, wat tot uitdrukking komt in het feit dat tot aan vandaag Astrid van Jaarsveld op www.zorgkaartnederland.nl, een site waarop mensen hun mening en waardering geven aan hulpverleners (als huisarts, specialist, fysiotherapeut) de meest gewaardeerde psycholoog van Nederland is.
icon intouw

In 2012 besluit men de uitstekende diensten aan te bieden aan werkgevers, met het oprichten van InTouw, Psychologische dienstverlening voor de zakelijke markt: Kom InTouw !

Interview Ad en Astrid van Jaarsveld
Eén van de best gewaardeerde psychologen van Nederland volgens ZorgkaartNederland.nl

zorgkaart2
START BEHANDELING