Heeft u een (dreigend) zieke werknemer? Kom inTouw!

Het is een gemiste kans op het beperken van verzuimschade wanneer u uw werknemer alleen door uw arbodienst laat begeleiden.

Al meer dan 4.000 mensen gingen u voor.


Beste psycholoog

Op de onafhankelijke site Zorgkaartnederland.nl is Astrid van Jaarsveld (de psycholoog van inTouw) de best gewaardeerde psycholoog van Nederland. Bekijk het onafhankelijke onderzoek »

Aangeraden door uw huisarts

Ruim veertig huisartsen in de directe omgeving en in aangrenzende regio’s fungeren als vaste verwijzer; Al meer dan 4.000 mensen hebben een traject gevolgd in de praktijk (PHHaastrecht).
 

Rapportage

U wordt vanaf het begin met uitgebreide rapportages op de hoogte gehouden (die we in samenspraak met de werknemer versturen). De verslaglegging geeft de werkgever een gevoel van controle: 'er wordt

aan gewerkt' en geeft meer inhoud aan het personeelsdossier.

Deels vergoed door zorgverzekering

De zorgverzekering van de werknemer vergoedt een deel van de kosten van het traject. Hieraan is gekoppeld een deel eigen bijdrage dat door de werknemer op zich genomen wordt. U draait dus niet geheel voor alle kosten op.

Tijdwinst

U spreekt, namens uw werknemer één of enkele consulten af. Doorgaans is iedereen gebaat bij ‘zo snel mogelijk’ en dus creëren wij de mogelijkheid om de werknemer snel te zien.

 

Gemaakt door vsgm.nl